Jean Willi (1945)

Nascut a Suïssa, traballa com a pintor i escriptor.
La seva pintura gira entorn dels temes escriptura i imatge, investigacions
cal·ligràfiques i meditatives que visualitzen el temps, abstractes i obres citatives;
dibuixos, gravats i símbols minimals, així com escriptura automàtica.
L'any 1982, per exemple, escolte i escriu al mateix temps la transmissió
'Ulysses' de James Joyce, la qual es retransmetix durant 30 hores cada 16
de juny a través de la ràdio irlandesa en ocasió del Bloomsday. Endemés
escriu guions i assaigs; dissenya i edita llibres d'altres autors, és columnista
de diferents publicacions internacionals.tornar