Boso
 

Felipe Boso "prax - Caceres+Asins+Molero+Castillejo+
Viladot+Boso+Millan = 7 Autores experimentales", 2011

L'impacte del contingut d'aquest llibre s'ha multiplicat amb el pas del temps i ens farà reflexionar sobre els cànons històrics que s'han
elaborat sobre la poesia experimental a Espanya i els seus promotors.

El llibre inclou un pròleg de Josep Miquel (Fundació Guillem Viladot) i un text de Felipe Boso en castellà,
10 imatges de José Antonio Caceres,
14 imatges de Elena Asins,
16 imatges de Herminio Molero,
15 imatges de José Luis Castillejo,
12 imatges de Guillem Viladot,
14 imatges de Felipe Boso i
15 imatges de Fernando Millán.
total de 134 pàgines, format 29,7x21 cm
1. edició 1000 copies.
ISBN 978-84-939139-0-8

18,00 €tornar