Crida al risc

Catalèg d'una exposició en el Museu Jaume Morera, Lleida, E
en col-laboracio de l'Ludwigmuseum Koblenz
27 X 22 cm, 96 pàginas, 101 imatges.
Textos: Jesus Navarro, Beate Reifenscheid, Joan Gil.
2 llenguas: català, castellà,
1. editiò. 2005: 800 exemplars
ISBN: 84-89781-54-0

18,- €
tornar