Poesía visual
Llibre sobre treball poetic
26 X 20 cm, 206 pàginas, 80 imatges (69 en color).
Text: Christiane Vielhaber, Cologne.
4 llenguas: català, castellà, alemany i anglès
1. editiò. 2003: 200 exemplars
ISBN: 84-931813-4-X

70 €
(esgotat)

tornar